Nu utökar vi införandet av taligenkänning i Cosmic

2024-03-21

Alla yrkesprofessioner som idag journalför ges nu möjlighet att använda den integrerade taligenkänningslösningen i Cosmic.

Taligenkänning innebär att tal översätts till text i realtid, i markerat fritextfält i journal, remiss, röntgenbeställning och blankett i Cosmic.

För mer information kring införandet är du som privatvårdgivare välkommen att mejla carina.edvardsson@regionuppsala.se.

Kontakt