Nummerändring för vissa av Region Uppsalas anknytningar

2022-03-11

Den 6 april genomförs en nummerändring som påverkar vissa av Region Uppsalas användare. Bakgrunden till förändringen är en modernisering av telenätet.

Förändringen innebär att anknytningar som börjar på 018-6111xxx får ett nytt nummer som börjar på 018-6122xxx. De tre sista siffrorna blir samma som i tidigare nummer. Det är cirka 650 anknytningar inom Region Uppsala som påverkas av nummerändringen. 
 
För patienter och andra som ringer externt till Region Uppsala kommer de gamla telefonnumren att fungera parallellt med de nya numren under en övergångsperiod på sex månader.

Modernisering av telenätet

Bakgrunden till nummerändringen är en modernisering av telenätet som innebär att mobilabonnemang i växeln kommer att uppgraderas. Uppgraderingen medför en nummerändring för anknytningar som har ett femsiffrigt kortnummer som börjar med 11xxx då den nummerserien är reserverad av Post- och Telestyrelsen (PTS) för tjänster av samhällsviktig karaktär, som till exempel 112 och 1177.

Kontakt

Växel 018-611 00 00

Hitta på sidan