Ny bedömningsgrund för sjukpenning vid dag 181-364

2021-03-22

Riksdagen har beslutat om ändring av bedömningsgrunden vid dag 181 i rehabiliteringskedjan.

Bedömningsgrunden vid dag 181 ska bli mer flexibel så att det ska blir lättare att rehabiliteras tillbaka till eget arbete. Finns övervägande skäl, mer än 50% chans, till att patienten kan komma tillbaka till eget arbete i normal omfattning inom ett år kan Försäkringskassan även efter dag 180 bevilja sjukpenning.

Med anledning av denna förändring har intyget för sjukpenning ändrats under rubriken: Prognos för arbetsförmåga.

Publicerat 2021-03-22

Kontakt

Vid frågor, mejla till forsakringsmedicin@regionuppsala.se