Ny biobankslag från 1 juli

2023-06-19

Den 1 juli träder en ny biobankslag i kraft och ersätter därmed den nuvarande biobankslagen. Syftet med den nya lagen är densamma som tidigare; att reglera hur spårbara humanbiologiska prov, exempelvis blodprov, får samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål. Den nya lagen innebär bland annat en utökning av var den kan komma tillämpas, samt förändringar gällande information och samtycke.

Målet med den nya lagen är att underlätta för forskning och klinisk prövning, med respekt för den provtagnes integritet. Den ska även åtgärda de brister som upptäckts i den nuvarande lagstiftningen. Ett nationellt införandeprojekt har påbörjats för att bland annat ta fram vägledningar, informationsmaterial inklusive information till kallelsebrev, nya ansökningsblanketter och utbildningar. 

Fyra webbinarier i juni

Uppsala Biobank kommer under juni månad att arrangera fyra webbinarier för att informera provtagande personal och forskare om lagförändringarna. Mer information om datum, tid samt digital länk finns på Uppsala Biobanks webbplats.

Alla anpassningar inte på plats till den 1 juli

Mer information om vad som behöver göras inom Region Uppsalas verksamheter kommer att komma löpande. Allt kommer inte att vara på plats till den 1 juli, i de fallen kan provtagande personal arbeta utifrån nuvarande rutin. Till exempel kommer samtyckesfrågan kvarstå i Cosmic till augusti. Från och med 1 juli ska frågan om samtycke till att prov sparas i biobank inte ställas till patienterna utan JA ska anges som standard, som en tillfällig lösning.

Kursvecka för forskare, forskningssjuksköterskor och andra i november

Uppsala Biobank kommer även arrangera kursen Biobanksprov i medicinsk forskning 1,5 hp, den 20-24 november. Under kursveckan kommer deltagarna att få information om lagar och regelverk, hur man ansöker om tillgång till biobanksprov, vilka provsamlingar som finns och mycket mer. Kursen riktar sig till doktorander, forskare samt annan personal som arbetar med biobanksprov. Mer information samt anmälan finns på Uppsala Biobanks webbplats.

Kontakt

Vid frågor kontakta utbildningsansvarig Linda Paavilainen.
linda.paavilainen@uppsalabiobank.uu.se