Ny e-utbildning för sjukresor

2022-04-14

Region Uppsala inför nu en obligatorisk e-utbildning för sjukresor. Syftet är att öka kunskapen om sjukresor och gällande regelverk, men också att bidra till minskad administration för vårdpersonal. Genom utbildningen kan fler yrkeskategorier få behörighet att skriva vårdgivarintyg, vilket betyder att vårdpersonalen kan få avlastning med en administrativ uppgift.

– Den nya e-utbildningen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården som skriver vårdgivarintyg för sjukresa. Utbildningen görs digitalt via Pingpong och ska ge ökad kunskap om sjukresor och gällande regelverk, berättar Lotta Nenzén på UL sjukresor.

Utbildningen är riktad till medarbetare inom den hälso- och sjukvård som drivs av Region Uppsala samt till de privata vårdgivare som har avtal med regionen.

Medicinsk bedömning grunden

Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården eller folktandvården har alltid rätt att få ersättning för en del av sin reskostnad. Det är patientens hälsotillstånd som avgör vilken typ av resa som är aktuell och vårdens medicinska bedömning utgör grund för vårdgivarintyget.

– Utbildningen innebär att fler yrkeskategorier kan få behörighet att skriva vårdgivarintyg för sjukresa. Det betyder att vårdpersonalen kan få avlastning med en administrativ uppgift och det kan även skapa större flexibilitet för vårdgivarna, säger Lotta Nenzén. Behovsbedömningen ska som tidigare alltid göras av sjukvårdspersonal – läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut. Om den som utfärdar intyget har en annan befattning ska det anges i intyget vem som har bedömt behovet.

– För att kunna behålla en hög kompetens om sjukresor och regelverket är det bra att verksamheten väljer ut ett begränsat antal personer per enhet som går utbildningen och får behörighet för att skriva vårdgivarintyg. Tanken är inte att alla ska gå och få godkänt på utbildningen, utan att det är ett urval som har denna behörighet och att de kan stödja andra i verksamheten.

Utbildningen ger behörighet

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Efter godkänt test kommer EPJ att lägga upp behörighet till den nya intygsmallen i Cosmic. Detta steg kommer att läggas till efter sommaren och fram till dess används den vanliga vårdgivarintygsblanketten i Cosmic.

Vårdgivare som inte använder Cosmic skriver vårdgivarintyg på blanketten “Sjukreseräkning/Vårdgivarintyg” som tidigare. Blanketten skickas till sjukreseenheten med post.

Från och med 1 juni 2022 är godkänd utbildning ett krav för den som ska skriva vårdgivarintyg för sjukresa.

Kontakt

UL sjukresor

Vid frågor om sjukresor eller utbildningen, kontakta UL sjukresor
0771-14 14 14 tonval 5, tjänstesamtal