Ny leverantör av tolktjänster

2023-09-14

Transvoice AB tar över avtalet för tolkförmedlingstjänster för Region Uppsala från och med 1 oktober 2023. Bytet av leverantör sker eftersom Global Talk, som regionen har ramavtal med idag, lägger ner sin verksamhet i Sverige.

Transvoice tar över avtalet från och med den 1 oktober 2023 och det innebär att du som beställer tolktjänster från och med detta datum kan beställa tolktjänster via kundportaler och kundservice hos Transvoice.

Nuvarande leverantör kvar hela september

För att övergången ska fungera smidigt och inte påverka verksamheten negativt kommer Global Talks tolktjänster avslutas först den 30 september. Bokningar av tolktjänster som ska utföras efter den 30 september kommer att flyttas över till Transvoice bokningssystem och utföras av deras tolkar.

Webbportal och app för beställning

I god tid innan avtalsstart den 1 oktober kommer alla beställarenheter inom Region Uppsala att få ett kundnummer från Transvoice samt inloggningsuppgifter till webbportal och app. Transvoice kundtjänst för telefonorder och andra frågor nås på 0771-45 50 20, dygnet runt.

Läs mer om Transvoice (transvoice.se) 

 

Kontakt

Om du har frågor som gäller bytet av leverantör ta kontakt med upphandlingsenheten: upphandling@regionuppsala.se