Ny vägledning vid sjukskrivning för vårdgivare

2022-10-31

Region Uppsala har tagit fram en regionövergripande process för behandling med sjukskrivning.

Processen ger vägledning för läkare, sjuksköterskor och andra professioner, rehabiliteringskoordinatorer samt chefer i det kliniska arbetet med sjukskrivna patienter.

Använd processen som utgångspunkt för lokala rutiner gällande sjukskrivning.

 

Vägledning för sjukskrivning