Nya anslag om luftvägssymtom på mottagningar

2022-07-01

Nya anslag om symtom på luftvägsinfektioner har tagits fram. Dessa ersätter gamla anslag som ska tas ned. Anslagen sätts upp i entréer.

Patienter ska vid kontakt med vården sorteras och hanteras utifrån misstänkt smittsamhet för att undvika smittspridning. Det gäller för luftvägsinfektioner som covid-19 och andra smittsamma sjukdomar som vattkoppor och mässling.

Nya anslag ersätter gamla anslag som ska tas ned

Anslag med information till patienter och besökare bidrar till att sorteringen kan göras. Anslagen sätts upp i entréer. Nya anslag om symtom på luftvägsinfektioner har tagits fram. Dessa ersätter gamla anslag som ska tas ned.

Anslagen är förankrade i Uppsala läns epidemi- och hygienråd.

Anslag med hudutslag

Vårdhygiens sida finns anslag om smittsamma sjukdomar med hudutslag, som bör användas i verksamheter som tar emot akuta patienter.

Anslag för mottagningar

A3 Gå inte direkt in på mottagningen
Text på svenska med hänvisning till ringklocka.

A3 Gå inte direkt in på mottagningen
Text på svenska med hänvisning till valfritt telefonnummer och ringklocka.

A3 Gå inte direkt in på mottagningen
Text på svenska med hänvisning till valfritt telefonnummer.

A3 Gå inte direkt in på mottagningen
Text på engelska med hänvisning till ringklocka.

A3 Gå inte direkt in på mottagningen
Text på engelska med hänvisning till valfritt telefonnummer.

A3 Gå inte direkt in på mottagningen
Text på engelska med hänvisning till valfritt telefonnummer och ringklocka.

Kontakt

Vårdhygien i Uppsala län
018-611 39 02
vardhygien@akademiska.se