Nya patientavgifter 1 januari 2024

2023-12-13

Från 1 januari 2024 förändras en del patientavgifter inom Region Uppsala. Avgiften i slutenvården höjs och en ny avgift införs för ambulanssjukvård. Avgiften för uteblivet besök eller sent återbud inom dagkirurgi höjs och även vissa högkostnadsskydd höjs.

Regionfullmäktige har fattat beslut som innebär följande ändringar från 1 januari 2024:

  • Avgiften i slutenvård höjs från 120 kronor till 130 kronor per dygn.
  • Avgift på 400 kronor införs för ambulanssjukvård (och vård som utförs på plats av ambulanspersonal).
  • Asylsökande vuxna omfattas av Region Uppsalas enhetliga uteblivandeavgift på 400 kronor.
  • Avgift för uteblivet besök och sent återbud för dagkirurgi inom öppenvård höjs från 400 kronor till 1 000 kronor. Denna avgift gäller både för vård som utförs i privat och offentlig regi, såväl inom primärvård som specialistvård.
  • Högkostnadsskydd för sjukvård höjs från 1 300 kronor till 1 400 kronor.
  • Högkostnadsskydd för läkemedel höjs från 2 600 kronor till 2 850 kronor.
  • Övriga högkostnadsskydd är oförändrade och samma regler gäller som tidigare för hanteringen av avgifter.

Patientavgifter 2024

Patientavgifter 2024 - affisch (pdf för utskrift)

Patientavgifter i Uppsala län (1177.se)

Ny avgift för ambulanssjukvård

Beslutet att införa en patientavgift för ambulanssjukvård motiveras av att patienten får en bedömning och eventuell behandling av legitimerad vårdpersonal i ambulansen. I det ekonomiska läge som råder är det också nödvändigt att se över patientavgifter som ett sätt att öka regionens intäkter.

Vanliga frågor och svar

Kontakt

Sharon Fernandez Vega

Ordförande patientavgifter, objektledare/förvaltningsledare