Nya strategier för kvalitet och patientsäkerhet

2021-03-23

Nya strategier för kvalitet och patientsäkerhet beslutades av Regionstyrelsen den 24 nov 2020. Strategierna visar vägen men för att få rätt saker att hända krävs en genomtänkt plan.

För att det ska bli tydligt och vägledande för verksamheterna om vad som behöver göras i nästa steg, behöver strategier och åtgärder för ökad patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete vägas samman i kommande handlingsplaner.

Nästa steg

Nästa steg i arbetet är planering av hur strategierna ska implementeras så att arbetet med handlingsplanerna kan komma i gång. Arbetet pågår för fullt och samordnas via vårdförvaltningarnas kvalitetsledningsgrupp. Mer information kommer. 

Kontakt

Inge Bruce

Chefsläkare

Hitta på sidan