Nu startar provtagning för tjock- och ändtarmscancer

2022-09-08

Från och med måndagen den 12 september startar provtagning för tidig upptäckt av eventuell cancer i tjock- och ändtarmen. Erbjudandet skickas hem till alla män och kvinnor som bor i Uppsala län och är födda 1962.

Sveriges tredje vanligaste typ av cancer bland män och kvinnor. Chansen att bli botad ökar betydligt om cancerformen upptäcks tidigt. Under det första året beräknas cirka 8 000 erbjudandebrev skickas ut.

Provtagningen är kostnadsfri och utförs hemma

Ett brev skickas hem till alla som erbjuds provtagning, brevet innehåller instruktioner för provtagningen, provtub och kuvert. Provet utförs hemma och skickas tillbaka med svarskuvertet. Om provet visar på blod i avföringen kallas personen för en koloskopi på Endoskopimottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

På sikt kallas alla i åldern 60-74 år 

Under 2023 erbjuds provtagning till de som är födda 1959, 1961 och 1963. När programmet är fullt utbyggt kommer samtliga kvinnor och män i åldern 60 till 74 år att erbjudas provtagning vartannat år.