Förändringar i sjukförsäkringen 1 september 2022

2022-09-16

Den 1 september träder lagändringar i kraft för sjukförsäkringen. När Försäkringskassan beslutar att inte bevilja sjukpenning ska de nu ange en eller flera yrkesgrupper inom vilken den försäkrade bedöms klara att arbeta. Detta gäller anställda från dag 181 och arbetslösa från dag 1 i rehabiliteringskedjan.

Inom sjukersättningen ska nu personer som är 60 år och äldre bedömas mot normalt förekommande arbeten som de har erfarenhet av under de senaste 15 åren eller andra lämpliga arbeten som är tillgängliga.

Relaterad information

Förändringar i lagstiftningen för sjukförsäkringen från den 1 september 2022 (forsakringskassan.se)

Hitta på sidan