Ändrade smittskyddsåtgärder i vården från 20 september

2022-09-21

Efter en ökning under sommaren har smittspridningen av covid-19 stabiliserats i Uppsala län. Därför har hälso- och sjukvårdsdirektören beslutat om förändringar i vårdens smittskyddsåtgärder från och med 20 september.

Vissa smittskyddsåtgärder gäller fortfarande

Covid-19 sprids fortfarande i Uppsala län och vissa smittskyddsåtgärder är viktiga för att skydda mot smittspridning inom vård och omsorg.

Personal och patienter som får symtom på covid-19 ska utgå ifrån att de är smittsamma och provtas med PCR på samma sätt som tidigare. Smittspårning av covid-19 fortsätter oförändrat inom vård och omsorg. Det är även viktigt att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionala rekommendationer om vaccination mot covid-19 för att minska risken för smittspridning när andra smittskyddsåtgärder tas bort. Personal ska också fortsätta att använda munskydd vid arbete inom 2 meter från patienter.

Studenter och gymnasieelever med praktik i vårdverksamheter följer samma rutiner som gäller för personal.

Smittskyddsåtgärder mot covid-19 som gäller tills vidare

 • Smittspårning i vård och omsorg
 • Vaccination mot covid-19 för personal, patienter och brukare
 • Sortering (triagering) av patienter och brukare utifrån misstänkt smittsamhet
 • Hantering av sjukdomssymtom hos personal, patienter och brukare inklusive PCR-provtagning för covid-19
 • Rutiner för personlig skyddsutrustning vid vård av patienter och brukare med covid-19
 • Smittsamhetsbedömning vid covid-19 enligt nationell vägledning.

Smittskyddsåtgärder mot covid-19 som gäller tills att smittspridningen nått en lägre nivå

 • Personal och studerande använder munskydd som source control när 2 meters avstånd inte kan hållas till patienter.
 • Rutin att minska antalet personal som har kontakt med varje enskild patient samt att begränsa tiden för kontakter.

 Smittskyddsåtgärder som ändras 20 september

De smittskyddsåtgärder som ändras den 20 september listas nedan. När restriktioner för besök i vård och omsorg tas bort måste varje verksamhet säkerställa att det sker på ett säkert sätt. Det är viktigt att personer som besöker verksamheten inte har symtom på covid-19 eller någon annan smittsam sjukdom.

 • Rutin att personal använder munskydd som source control när två meters avstånd inte kan hållas till annan personal upphör. Det innebär att munskydd inte längre behöver användas i till exempel rondrum, vid möten eller utbildningar.
 • PCR-screening vid inskrivning på sjukhus upphör.
 • Besöksrestriktioner i Region Uppsalas hälso- och sjukvård med begräsning av antalet medföljande och besökare upphör.
 • Patienter på mottagningar och i poliklinisk verksamhet ska erbjudas att använda munskydd. Krav på munskydd för patienter tas bort.
 • Besökare ska erbjudas att använda munskydd när de befinner sig i lokaler där vård och omsorg bedrivs. Krav på munskydd för besökare tas bort.
 • Hantering av symtomfria patienter med konstaterad exposition för covid-19 förenklas. För detaljer se sidan 10 i Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter (DocPlus).

Beslut om ändrade smittskyddsåtgärder i kommunal vård tas i oktober

Tjänsteledning Hälsa, stöd, vård och omsorg sammanträder i början av oktober och kommer då att ta ställning till om smittskyddsåtgärderna mot covid-19 ska ändras. Tills vidare gäller oförändrade rutiner inom kommunal vård och omsorg

Styrande dokument uppdateras med de nya rutinerna

Kontakt

Vårdhygien
018-611 39 02
vardhygien@akademiska.se