Påminn dina patienter om att vaccinera sig med påfyllnadsdos mot covid-19

2022-09-22

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som är 65 år och äldre samt riskgrupper. För att öka vaccinationstäckningen vore det bra om vårdpersonal kunde påminna äldre patienter eller patienter i riskgrupp om att ta en påfyllnadsdos för att stärka sitt skydd mot covid-19.

Nu har det gått fyra månader sedan den senaste dosen för dem flesta. Infektionskliniken rapporterar nu att de ser en mindre ökning av antal patienter som läggs in på grund av covid-19. För många har det gått betydligt längre tid än fyra månader sedan senaste dosen. 

Till riskgrupperna räknas till exempel gravida och personer med hjärt- och lungsjukdomar.