Nytt dokumentpaket från vårdhygien

2023-02-16

Vårdhygien har skapat en ny dokumentstruktur. Syftet är att minska risken för smittspridning genom att öka följsamheten till vårdhygieniska rutiner och att minska arbetsinsatsen som krävs för att ta beslut om placering av patienter. Det kan uppnås genom ett större fokus på riskfaktorer vid placering av patienter och mer användarvänliga dokument med gemensamma rutiner och minskad textbörda.

På vårdhygiens webbplats under "dokumentpaketet från vårdhygien" finns länkar till tre nya dokument. På samma sida hittar du också frågor och svar samt en presentation om det nya dokumentpaketet.

De nya dokumenten är:

  • Placering av patient samt ordinarie och utökade hygienrutiner – vårdhygieniska aspekter
  • Multiresistenta bakterier – vårdhygieniska aspekter
  • Städning och desinfektion av ytor – vårdhygieniska aspekter.

Dokumenten gäller från 20 februari.

Här kan du hitta det nya dokumentpaketet:

Kontakt

Fredrik Idving, hygiensjuksköterska
E-post: fredrik.idving@akademiska.se