Nytt kunskapsstöd i försäkringsmedicin från Socialstyrelsen

2024-05-06

Arbetar du med sjukskriving och relaterad rehabilitering? Socialstyrelsen har lanserat ett nytt kunskapsstöd och en ny webbplats med stöd inom försäkringsmedicin.

Både kunskapsstödet och webbplatsen vänder sig till dig som möter patienter, för att underlätta och förbättra arbetet med sjukskrivning och rehabilitering. De vänder sig även till chefer och beslutsfattare. Kunskapsstödet kompletterar Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (FMB) för olika diagnoser.