Nytt kunskapsstöd vid sjukskrivning för Region Uppsalas vårdgivare

2022-01-26

Nu finns ett nytt kunskapsstöd för Region Uppsalas vårdgivare i form av en klinisk rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess. Processen ska ge läkare, sjuksköterskor och andra professioner samt rehabiliteringskoordinatorer stöd i det kliniska arbetet med sjukskrivning och rehabilitering.

Processen med tillhörande dokument hittar du i DocPlus. Rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess (docplus).

Tillfälliga förändringar inom socialförsäkringen hittar du i Covid-19 - sjukskrivning (docplus).