Nytt sätt att signera i Webcert från 17 januari

2024-01-12

Från och med onsdag 17 januari klockan 07.00 ändras sättet för signering av intyg i Webcert.

Förändringen innebär att när du ska signera intyg i Webcert startar SITHS eID-appen istället för Net-ID. Nu krävs PIN1 för underskrift med SITHS eID i stället för PIN2 som används i nuvarande underskriftslösning.

Från och med 17 januari klockan 07.00 krävs PIN1 för signering i Webcert.Exempel från Inera på signeringsvyn med SITHS eID i kombination med PIN1.

Kontakt

Emilia Sällbom

Handläggare, IT