Nytt SmiNet i höst

2021-08-17

I början av september ersätts nuvarande SmiNet av en ny systemversion. Det nya systemet kommer att göra det enklare och snabbare för vårdenheter att anmäla smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

I det nya systemet sker inloggningen med SITHS e-legitimation i första hand. Den som saknar SITHS idag vänder sig redan nu till sin lokala SITHTS-organisation för att få denna e-legitimation.

En annan nyhet i det nya systemet är att paragrafanmälan kan göras via webbformulär istället för på papper, om man loggar in med SITHS. Möjligheten att göra paragrafanmälan via papper kommer dock att finnas kvar.

Kontakt

Den vårdenhet som inte kan använda SITHS vänder sig redan nu till smittskyddsenheten via mejl smittskydd@regionuppsala.se .