Ny webbutbildning för personal i primärvården som möter patienter med cancer

2023-02-06

Nu finns en nyproducerad webbutbildning för personal i primärvården som möter patienter med cancer. Syftet med utbildningen är att skapa trygghet för personal i primärvården att ta emot patienter i samband med, eller efter, cancer och cancerbehandling.

Utbildningen vänder sig till personal på landets vårdcentraler och rehabiliteringsmottagningar. Förkunskapen hos målgruppen är varierande och utbildningen är därför även anpassad till de som inte har specialintresse för patienter med cancer.

Webbutbildningen tar i sin helhet cirka 2 timmar och du kan gå utbildningen i valfri ordning och dela upp den och genomföra någon eller några moduler i taget.

Utbildningen är framtagen av RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för cancerrehabilitering och finns tillgänglig via RCC:s webb.