Ökad smittspridning av covid-19

2023-11-08

En stor smittspridning av covid-19 pågår i samhället, vilket påverkar vård och omsorg i Uppsala län. Här finns information om vilka rutiner som gäller och länkar till styrande dokument. De vårdhygieniska riktlinjerna har också uppdaterats i linje med nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Vårdhygien och Smittskyddsenheten följer utvecklingen av smittspridningen. I nuläget gäller de ordinarie rutinerna och ytterligare skyddsåtgärder, så som utökad användning av munskydd, införs inte generellt. I samband med misstänkt eller konstaterat utbrott av covid-19 i en verksamhet ingår det i de ordinarie rutinerna att införa användning av munskydd under en begränsad tidsperiod med omprövning varje vecka. Vissa verksamheter har tagit lokala beslut om ytterligare skyddsåtgärder, till exempel Akutmottagningen på Akademiska sjukhuset, på grund av en stor belastning.

Frågor och svar om luftvägsinfektioner

Här hittar du mer information om vilka rutiner som gäller och länkar till styrande dokument.

Kontakt

Kontaktuppgifter

Vårdhygien i Uppsala län

018-611 39 02

vardhygien@akademiska.se