Onemed blir ny leverantör av förbrukningsmaterial

2023-09-07

Varuförsörjningsnämnden har tecknat avtal med Onemed som ny leverantör av förbrukningsmaterial till sjukvården och tandvården i Region Uppsala, Region Dalarna, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro.

Det nya avtalet gäller från och med 1 oktober 2023 och införandet kommer att ske successivt i regionerna.  

–  För att säkra en bra övergång till den nya leverantören kommer det ske ett successivt införande med en region till att börja med. Vi arbetar sedan flera månader tillsammans med leverantören för att förbereda införandet och därmed säkerställa att vården har tillgång till nödvändigt material i samband med avtalsstarten i höst, säger Jonas Arvidsson, förvaltningschef Varuförsörjningen.

Onemed kommer att börja med leveranser till Region Sörmland från den 1 oktober. Den 1 november börjar leveranserna till Region Uppsala och övriga regioner. Mellan den 1–31 oktober kommer nuvarande leverantör, Apotekstjänst, att fortsätta leverera till alla regioner utom Sörmland.

Säkrar upp att det finns lager

Förberedelser och tester har pågått både hos leverantören och regionerna för att säkerställa att vården ska ha tillgång till nödvändigt material i samband med avtalsstart i höst.

– Vi har dragit lärdom av de leveransproblem som uppstod förra gången vi bytte leverantör och kommer dels att säkra upp att det finns material i lager inför övergången, dels kontinuerligt följa beställningarna för att kunna agera snabbt om vi får signaler om överbeställningar, säger Jonas Arvidsson.

Den successiva starten samt att Apotekstjänst har beredskap med fullt lager och all personal under ytterligare en månad är en bra försäkring för eventuella störningar. Detta är en extra säkerhetsåtgärd vid övergången och innebär i praktiken att Varuförsörjningen har dubbla leverantörer under två månader.

Förändringar för privata vårdcentraler

För privata vårdcentraler som ingår i valfrihetssystemet enligt LOV och som idag beställer material från Apotekstjänst kommer det här innebära en förändring. Ni kommer fortfarande kunna beställa samma material som idag, se bifogad lista med artiklar. Förändringen är att det kommer att ske genom Onemeds webbshop. Ni behöver kontakta Onemed på följande mejladress för att bli uppsatta som kunder och få information om webshopen och hur ni beställer.
femklovern@onemed.com

Sista beställningsdag till Apotekstjänst är 31 oktober 2023 och första dag att beställa från Onemed är 1 november 2023.

Kontakt

Anders Jakobsson