Påminnelse ny rutin behandlingsbegränsning

2022-02-14

Från och med den 14 februari 2022 gäller ny rutin för behandlingsbegränsning inom Region Uppsala.

Förändringen består i huvudsak av:

  • Blanketter tas bort.
  • Förändrade dokumentationsrutiner i ny journalmall och nytt i uppmärksamhetssignalen (UMS).
  • Beslut motiveras i slutanteckning och UMS kontroll innan utskrivning.

Länk till reviderad rutin Begränsad behandling som vårdrutinavvikelse (docplus).

Presentationsmaterial om ny rutin begränsad behandling (pdf). ​

Kontakt

  • Akademiska sjukhuset: Johan Lugnegård.
  • Lasarettet i Enköping: Aslak Rautio.
  • Nära vård och hälsa: Lena K. Nyström och Christina Mörk.
  • Övriga: Inge Bruce.