Påminnelse om hygienrutiner på grund av ökad smittspridning av magsjuka

2022-04-08

Vårdhygien vill uppmärksamma att magsjukesäsongen fortfarande pågår. Just nu ses många positiva fall med efterföljande utbrott både inom sjukhus- och kommunal vård.

Utbrott med magsjuka kan pågå under lång tid om inte effektiva åtgärder sätts in tidigt i förloppet.

Effektiva åtgärder är att:

  • Snabba reflexer - ha alltid magsjuka i åtanke om en patient kräks eller har diarré
  • Första misstänkta fallet (indexfallet) hanteras korrekt
  • Hygienrutiner efterlevs – handhygienen är mycket viktig där handtvätt (tvål och vatten och efterföljande handdesinfektionsmedel) inte får glömmas bort!
  • Kohortvård tillämpas

Styrande dokument:
Magsjuka smittsam – vårdhygieniska aspekter inom sluten vård i Uppsala län
Hygienrutiner inom kommunal vård , Uppsala län

Kontakt

Vårdhygien
Telefon 018-611 39 02 (helgfria vardagar 8-16)
vardhygien@akademiska.se