Uppskjutet: Cosmic ansluts till personuppgiftstjänsten den 6 december

2023-11-27

Beslut har fattats om att skjuta upp anslutningen till Personuppgiftstjänsten. Anledningen är ett nyupptäckt fel som måste rättas innan anslutning kan göras. Information om nytt datum för anslutning kommer inom kort.

Region Uppsala håller just nu på att ansluta olika system till Personuppgiftstjänsten (PU-tjänsten), Ineras nationella tjänst som hanterar personuppgifter från bland annat Skatteverket. PU-tjänsten ska användas för alla system som behöver ha koppling mot Skatteverkets befolkningsuppgifter och nu står Cosmic på tur. Information om nytt datum för anslutning kommer inom kort.

Ersätters Master

PU-tjänsten kommer att ersätta Master som Region Uppsala har idag. Regionen kommer att behålla Master under en övergångsperiod för reservnummer, men så småningom kommer regionen även att gå över med den funktionen.

Flera andra regioner har redan startat upp med denna anslutning, som på sikt bland annat kommer att underlätta för invånare att lista sig i andra regioner. 

Det kommer att innebära en del förändringar i patientkortet i Cosmic. För information om förändringarna, se:

Kontakt

För mer information om PU-tjänsten, kontakta:

Hitta på sidan