Region Uppsala erbjuder kvinnor födda 1994-1999 gratis vaccination mot HPV

2022-09-19

Den 21 september börjar Region Uppsala skicka ut erbjudande till kvinnor födda 1994-1999 om att vaccinera sig gratis mot humant papillomvirus (HPV) och efterföljande screening med HPV-självtest.

HPV är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer. HPV är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer. Varje år drabbas cirka 550 personer av livmoderhalscancer, varav cirka 150 dör i sjukdomen.

Erbjudandet om gratis HPV-vaccination och HPV-självtest skickas till kvinnor födda 1994 - 1999 genom appen Kivra, eller med post hem i brevlådan. I erbjudandet finns information om vilka barnmorskemottagningar som vaccinerar och hur man bokar tid.

Omkring 18 000 kvinnor i Uppsala län omfattas av erbjudandet och målet är en vaccinationstäckningsgrad på 70 till 75 procent.

Mer information

Projektet Utrota HPV och livmoderhalscancer (hpvcenter.se)

Vaccination mot HPV (1177.se)

Bakgrund

I april 2022 beslutade regionstyrelsen att delta i forskningsprojektet Utrotning av HPV och livmoderhalscancer, detta efter rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Regionalt Cancercentrum (RCC) Mellansverige. Syftet med projektet är att undersöka om ett erbjudande om gratis vaccination mot HPV och självprovtagningstest till kvinnor födda 1994 - 1999 kan utrota livmoderhalscancer i Sverige.

Kontakt

Birgitta Segeblad

Mödrahälsovårdsöverläkare

Lena Axén

Samordningsbarnmorska

Hitta på sidan