Region Uppsala öppnar ny digital ingång till vården

2023-03-06

Den 7 mars öppnar Region Uppsala en ny digital ingång till hälso- och sjukvården, 1177 direkt. I den nya tjänsten kan invånarna chatta med vårdpersonal på 1177 och fyra vårdcentraler. Patienterna prioriteras automatiskt, så att den som har störst behov får vård först.

Region Uppsala är först med att lansera den digitala tjänsten 1177 direkt, av de regioner som är med i det nationella samarbete mellan tio regioner och Inera. Tjänsten riktar sig till patienter som vill komma i kontakt med vården digitalt.

Tjänsten nås via webbplatsen 1177, när man ringer 1177 och genom de vårdcentraler som är anslutna till tjänsten. Den som behöver hjälp loggar först in med e-legitimation och svarar på frågor om symtomen. Tjänsten gör en automatisk bedömning och prioritering. För vissa kan det räcka med råd om vad man kan göra själv.  Vårdpersonalen får in ärendena i en prioriteringsordning, utifrån den bedömning som görs i tjänsten, och kan vid behov erbjuda chatt, videobesök eller fysiskt besök.

Dessa verksamheter är med från start:

  • 1177 på telefon.
  • Fålhagens vårdcentral.
  • Familjeläkarna Bålsta.
  • Kåbohälsan.
  • Ultuna vårdcentral.

Läs mer om 1177 direkt på samverkanswebben.