Säkrare digitala möten med Försäkringskassan

2021-09-08

Försäkringskassan har tagit fram en lösning för säkrare digitala möten med försäkrade och hälso- och sjukvården där sekretessinformation behandlas.

Detta gäller framförallt avstämningsmöten mellan Försäkringskassan och vårdpersonal. Det digitala mötet sker genom Skype med lobbyfunktion, som gör det möjligt att säkerställa att obehöriga inte kommer in i mötet.

Läs mer om hur det fungerar

Instruktion