Skydda de minsta mot RS-virus

2021-10-19

Smittskyddsläkaren har gått ut med nya rekommendationer med anledning av det ansträngda läget kring RS-virus i Uppsala län. Hjälp till att skydda de minsta genom att sprida informationen vidare.

2021-10-19: Just nu är det många små barn som smittas av RS-virus. Det är högt tryck på både barnakuten, vårdcentraler och samtal till 1177 Vårdguiden på telefon. Det är bra om medarbetare som jobbar med små barn, påminner om smittskyddsläkarens råd för att minska smitta av RS-virus.

  • Håll barn under sex månader hemma så mycket som möjligt, och gärna även äldre syskon, som annars skulle ha varit på förskola. Då minskar risken att det yngre syskonet smittas.
  • Undvik att vistas på platser med mycket folk, till exempel affärer. Undvik också sammanhang där små barn blandas, till exempel öppen förskola.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk och inte rakt ut eller i handen.
  • Undvik att träffa förkylda personer.

Mer om RS-virus

Mer information inklusive smittskyddsläkarens råd finns på 1177.se.

Kontakt