Sms-påminnelser införs inom slutenvården

2023-04-14

Sena avbokningar och patienter som uteblir från planerad inskrivning innebär många gånger att operationer behöver ställas in. Målet är att detta ska minska när Region Uppsala nu inför sms-påminnelser även inom slutenvården.

– Sms-påminnelser kommer successivt att införas inom slutenvården. Den patient som har en tid bokad för inskrivning på till exempel Akademiska sjukhuset eller Lasarettet i Enköping kommer att få en påminnelse via sms 72 timmar innan planerad inskrivning, berättar Sharon Fernandez Vega, förvaltningsledare ersättning och listning, på Resurscentrum.

Fler kan få vård om uteblivande minskar

Bakgrunden till införandet är att Region Uppsala vill arbeta proaktivt för att minimera uteblivande besök inom slutenvården.
– Fler patienter kan få vård och verksamheten blir effektivare om antalet patienter som uteblir från planerad inskrivning minskar. Om fler lämnar återbud eller bokar om i tid ökar möjligheterna för vården att istället erbjuda tiden till en annan patient och därmed att färre operationer behöver ställas in, säger Sharon Fernandez Vega.

Införs successivt från 11 april

För att säkerställa att påminnelsen går ut på rätt sätt från berörda verksamheter förbereds införandet tillsammans med Region Uppsalas vårdsystemsamordnare. När det är klart kan påminnelser börja skickas ut. För att patienten ska få sms-påminnelsen måste telefonnumret finnas i journalsystemet och detta behöver vårdpersonalen lägga till:

Läs mer i manual för Cosmic Reminders.

Sms-påminnelser används sedan tidigare inom öppenvården, både på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt inom primärvården. Även privata vårdgivare, som har avtal med Region Uppsala och använder Cosmic, har möjlighet att skicka sms-påminnelser både för besök inom öppenvården och för slutenvården.

Cosmic - Registrera utebliven på ett vårdtillfälle.pdf (sharepoint.com)

Kontakt

Sharon Fernandez Vega

Ordförande patientavgifter, objektledare/förvaltningsledare