Suicidpreventiva dagen – save the date!

2021-06-14

Den 10 september är det dags för den internationella suicidpreventiva dagen.

Dagen har instiftats av Världshälsoorganisationen WHO för att uppmärksamma det arbete som görs för att förhindra att människor tar sitt eget liv. Antalet suicid i Sverige har legat på i stort sett samma nivåer de senaste tjugo åren. Var sjätte timme dör en människa i suicid. Suicid- och suicidförsök är kostsamt både i lidande och pengar. För samhället kostar det många miljoner årligen men för de drabbade familjerna är tragedin inte mätbar. Det som är viktigt att veta är att det går att förebygga.

Digital konferens

Den 10 september hålls en nationell konferens på temat livsavgörande samverkan. 2021 års konferens arrangeras av NASP, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och genomförs digitalt. Programmet kommer att varva dialoger, panelsamtal, föreläsningar och filmade inslag för att belysa vikten av och möjligheter att arbeta tillsammans på olika nivåer i samhället för att minska suicid.

Konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Konferensen riktar sig också till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Konferensen är kostnadsfri och äger rum fredag 10 september kl. 9.00-12.30. Anmäl dig senast 8 september.

Anmälan till suicidpreventiva dagens konferens

Kontakt

Erik Klingenberg

Utredare

Hitta på sidan