Suicidpreventiva dagen sätter fokus på viktig fråga

2021-09-06

Den 10 september är det dags för den internationella suicidpreventiva dagen. Vi frågar Erik Klingenberg, utredare på Hälso- och sjukvårdsavdelningen, vad dagen innebär och hur regionens suicidpreventiva arbete ser ut.

Varför finns denna dag?
– Världshälsoorganisationen WHO har utsett den 10 september till den suicidpreventiva dagen för att synliggöra frågan om självmord och det självmordsförebyggande arbete som görs i världen. För vår del är det ett också ett tillfälle att sprida all viktig information som vi i regionen gör tillsammans med länets kommuner. Dagen är givetvis också viktig för anhöriga som förlorat någon i suicid.

På vilket sätt arbetar regionen med frågan?
– Vi gör många saker samtidigt, både stora och små. Många medarbetare inom regionen jobbar redan suicidpreventivt i sin vardag oavsett om det handlar om att skapa bra förutsättningar för olika grupper i samhället eller om man jobbar kliniskt med patienter som ligger i riskzon för självmordshandlingar. Men vi jobbar också strategiskt i frågan, och särskilt i år då våra förvaltningar arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner utifrån den suicidpreventiva strategi som vi antagit. Vi jobbar också med att skapa fler utbildningar inom ämnet vilka regionens medarbetare kan ta del av via PingPong.

Hur arbetar regionen tillsammans med kommunerna?
– Vi jobbar för att sprida kunskap om suicidprevention i länet, att hjälpa och stötta kommunerna samt sprida goda exempel och koppla ihop aktörer som är intresserade av samma fråga.

Nationell konferens

På själva dagen den 10 september hålls en nationell konferens på temat livsavgörande samverkan och som arrangeras av NASP, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Konferensen genomförs digitalt och består av dialoger, panelsamtal, föreläsningar och filmade inslag för att belysa vikten av och möjligheter att arbeta tillsammans på olika nivåer i samhället för att minska suicid.

Konferensen vänder sig till alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention. Konferensen riktar sig också till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sitt ansvarsområde.

Har du inte möjlighet att se konferensen just den 10 september så kommer delar av den att finnas efteråt att ta del av.

Kontakt

Erik Klingenberg

Utredare

Hitta på sidan