Teledermatoskopi breddinförs under hösten 2022

2022-06-10

Nu är det beslutat att teledermatoskopi ska breddinföras inom Region Uppsala. Till hösten lanseras en projekthemsida med information om bland annat utbildningar, instruktioner och vanliga frågor och svar.

Under 2021 startade ett pilotprojekt för att testa it-stödet för teledermatoskopi. Fem vårdcentraler och två hudspecialister deltog och efter att utvärderingsarbetet blivit klart under våren 2022 är samtliga deltagare i pilotprojektet positiva till ett breddinförande. I och med detta fattade styrgruppen i projektet nyligen beslut att breddinföra teledermatoskopi i hela Region Uppsala. 

Teledermatoskopi är ett sätt för läkare på vårdcentraler att fota patienters hudförändringar med hjälp av en smartphone med ett dermatoskop som kopplas till mobilkameran. Fotot skickas för bedömning till hudspecialister på Akademiska sjukhuset via Cosmic.

I samband med breddinförandet kommer personal på vårdcentraler utbildas, preliminära datum för utbildningarna är 24 samt 26 oktober (spara gärna datumen i din kalender). Vårdcentraler kommer också få ett startpaket med grundläggande utrustning, som bekostas av projektet. Mer information om allt detta kommer finnas på den projektsida som skapas efter sommaren.