Tillgängliggör och ordinera antiviraler mot influensa på kommunala boenden

2022-12-28

När en person i riskgrupp för allvarlig sjukdom insjuknar eller exponeras för influensa ska ansvarig läkare ta ställning till om antiviral behandling ska ges. På särskilda boenden för äldre måste rätt läkemedel, som oseltamivir, finnas tillgängliga eftersom det är kritiskt att snabbt kunna sätta in behandlingen.

Vid utbrott av influensa kan det vara nödvändigt att ge profylax till alla vårdtagare på boendet.

För mer information se:

Kontakt

Vårdhygien
018-611 39 02
vardhygien@akademiska.se