Transport-rör multiCollect ™ ska ej användas för blåsmaterial och HSV 1+2 och VZV DNA PCR

2022-03-14

Brist på provtagnings-set har upphört och vi återgår till rekommenderat transport-rör enligt provtagningsinstruktionen.

Provtagningsinstruktionen hittas via labhandbok.se eller "Sök analys".

Felaktigt taget prov orsakar merarbete på laboratoriet och kommer därför att makuleras.

Saknas lämpligt transportrör ska laboratoriet kontaktas för rådgivning innan provtagning på telefonnummer 018-611 28 25.

Rekommenderat provtagningsmaterial
Provtagningsset för virus (UTM) - Röd kork – 3 ml.
Varuförsörjningens artikelnummer 61323.

Kontakt

För rådgivning angående provtagning
018-611 28 25

Kåre Bondesson
Läkare, Klinisk virolog
018-611 5592

Petra Sandell
Informatör
018-617 3883