Uppdaterade provtagningspaket i Cosmic

2021-11-29

Det var mer än 10 år sedan som en uppdatering gjordes av provpaket i Cosmic för klinisk kemi gällande den samlade primärvården.

På initiativ av chefsläkare på NVH fick en grupp av chefer, distriktsläkare och yrkesföreträdare i uppdrag att revidera provpaketen så att de motsvarar dagens behov. Provtagningspaketen har tagits fram i samarbete med KKF och expertis kopplats in för att harmoniera med gällande medicinska riktlinjer. På grund av pandemin fick arbetet ta paus under en tid men arbetet har nu slutförts.

Vissa privata vårdcentraler har egna provtagningspaket och dessa ändras ej.

Nya provtagningspaket är t ex njurprover, reumaremiss, hjärtinfarkt/uppföljning och alkohol. Uppdateringar har skett av ett flertal bland annat diabetes typ 2 och NOAK.                                                                 

Tidsplanen är att dessa provpaket kommer att bli tillgängliga i Cosmic den 1/12.