Vaccination mot kikhosta till gravida i Uppsala län

2023-02-09

Från och med den 13 februari kan gravida i Uppsala län vaccinera sig avgiftsfritt mot kikhosta under graviditeten. Vaccinationen utförs på vårdcentraler och vaccinationsmottagningar.

Den 16 december 2022 beslutade vårdstyrelsen att införa avgiftsfri vaccination mot kikhosta för gravida. Folkhälsomyndigheten rekommenderar gravida att vaccinera sig mot kikhosta från graviditetsvecka 16 och fram till två veckor före beräknad förlossning.  

– Kikhosta kan vara en mycket allvarlig och ibland livshotande sjukdom för de yngsta spädbarnen. Många spädbarn under sex månader som får kikhosta behöver sjukhusvård. Det är en sjukdom som man bör undvika om man kan. Därför hoppas vi att alla gravida kommer att ta chansen att ge sina barn ett gott skydd redan från när de föds, säger Steven Lucas, barnhälsovårdsöverläkare på Akademiska barnsjukhuset. 

Kikhosta ingår i barnvaccinationsprogrammet och spädbarn vaccineras mot kikhosta när de är tre månader. 

– Nu täcker vi in också de första kritiska månaderna. Barnet får skydd genom att få antikroppar via moderkakan. Det finns bara fördelar med detta. Det är ett beprövat vaccin och en säker metod, säger Steven Lucas. 

Kontakt

Steven Lucas

Barnhälsovårdsöverläkare

Birgitta Segeblad

Mödrahälsovårdsöverläkare