Kvälls- och helgöppet för vaccination kommande vecka

2022-01-28

Under första veckan i februari genomför Region Uppsala en speciell satsning på kvälls- och helgöppet över hela länet för vaccination mot covid-19.

- Det finns gott om tider att boka för att få vaccin mot covid-19 i Uppsala län. Vi får dock in en del synpunkter om att det ändå kan vara svårt att hitta en tid som passar. Tiderna som vi erbjuder är ju i huvudsak dagtid under vardagar. Den första veckan i februari gör vi därför en satsning på tider som förhoppningsvis passar även dem som inte kan komma ifrån annars, säger Margareta Öhrvall, Region Uppsalas vaccinationssamordnare.

På 1177.se kan du läsa mer om vad som sker i respektive kommun.