Veckovisa BHK-mätningar ska fortsätta tills vidare

2022-04-12

Epidemi- och hygienrådet i Region Uppsala har fattat beslut om att mätningar av basala hygienrutiner och klädregler ska fortsätta att genomföras veckovis. 

Covid-19 är fortfarande en aktiv sjukdom i samhället. Även om statistiken visar ett långsamt sjunkande antal inneliggande sjuka, så har vi fortfarande ett läge med omfattande smittspridning av både covid-19 och magsjuka bland både personal och patienter. Veckovis mätning av följsamhet till basala hygien- och klädmätningarna har varit ett viktigt verktyg för att hålla nere smittspridningen. 
  
Att glesa ut mätningarna skulle innebära en risk för sämre resultat vilket i sin tur innebär en patientsäkerhetsrisk. Det finns också en risk att sämre följsamhet leder till att smittspridningen åter ökar. 
   
Mot den bakgrunden har Epidemi- och hygienrådet i Region Uppsala fattat beslut om att mätningar av basala hygienrutiner och klädregler ska fortsätta att genomföras veckovis. 
 
Beslutet gäller tills vidare och omfattar alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar samt privata vårdgivare. 

Kontakt