Ytterligare smittskyddsåtgärder införs 5 juli

2022-07-05

Epidemi- och hygienrådet tog den 5 juli beslut om att förtydliga och utöka användningen av munskydd för patienter och besökare i regional vård.

Följande gäller omgående:

 • Mottagningsverksamhet och poliklinisk verksamhet: Patienter och besökare/medföljande på mottagningar och poliklinisk verksamhet ska använda munskydd. Detta avser till exempel vårdcentraler, mottagningar på sjukhus, dagkirurgi och Folktandvården.
 • Slutenvård: Inneliggande patienter behöver ej använda munskydd. Besökare/medföljande ska använda munskydd och uppmanas att så långt som möjligt minimera sina besök i vården. Vårdnadshavare som är medföljande till barn som vårdas inneliggande använder inte munskydd när de befinner sig i barnets rum och kan hålla 2 meters avstånd till personal.

Aktuella smittskyddsåtgärder för covid-19, regional vård:

Återinsatta smittskyddsåtgärder från den 1 och 5 juli:

 • Personal och studerande använder munskydd när två (2) meters avstånd inte kan hållas till vårdtagare.
 • Mottagningsverksamhet och poliklinisk verksamhet: Patienter, besökare/medföljande på mottagningar och poliklinisk verksamhet ska använda munskydd. Avser till exempel vårdcentraler, mottagningar på sjukhus, dagkirurgi och Folktandvården.'
 • Slutenvård: Inneliggande patienter behöver ej använda munskydd. Besökare/medföljande ska använda munskydd och uppmanas att så långt som möjligt minimera sina besök i vården. Vårdnadshavare som är medföljande till barn som vårdas inneliggande använder inte munskydd när de befinner sig i barnets rum och kan hålla 2 meters avstånd till personal.
 • PCR-screening vid inskrivning på sjukhus (ej snabb-PCR) införs. Patienter utan symtom hanteras inte som smittsamma i väntan på provsvar.
 • Rutin för att minska antalet personal som har kontakt med varje enskild vårdtagare samt begränsa tiden för kontakter mellan personal och vårdtagare införs.

Utifrån den svåra personalsituationen ska dessutom personalen inom verksamheter som vårdar patienter:

 • Använda munskydd när 2 meters avstånd inte kan hållas till annan personal.
 • I möjligaste mån hålla fysiskt avstånd inom personalgruppen och avstå möten som hålls fysiskt och som inte påverkar det direkta vårdarbetet (det vill säga till exempel rond, vårdkonferens och daglig styrning som bör fortgå med source control enligt ovan).

Smittskyddsåtgärder mot covid-19 som gäller sedan tidigare och tills vidare:

 • Smittspårning i vård och omsorg – ring smittspårningsenheten 018-6173960
 • Vaccination mot covid-19 för personal, patienter och brukare.
 • Sortering (triagering) av patienter och brukare utifrån misstänkt smittsamhet.
 • Hantering av sjukdomssymtom hos personal, patienter och brukare inklusive PCR-provtagning för covid-19.
 • Rutiner för personlig skyddsutrustning vid vård av patienter och brukare med covid-19.
 • Hantering av patienter och brukare med konstaterad exposition för covid-19.
 • Smittsamhetsbedömning vid covid-19 enligt nationell vägledning.

Riktlinjer