Forskning i den nära vården, primärvården och habilitering

Här kan du läsa om forskning som bedrivs inom den nära vården: den offentliga primärvården och habiliteringen, i samarbete med Uppsala universitet.

Att genomföra studier inom den offentliga primärvården

Alla studier som bedrivs i den offentliga primärvården i Uppsala ska godkännas av FoUU-chef vid NVH. Godkännandet krävs innan studierna får genomföras och kontakter tas med enskilda vårdcentraler, it-avdelning eller anställda.

Process för uppföljning av studier inom NVH (PowerPoint)

Skicka ansökan

Skicka en ansökan samt projektplan och godkänd etikansökan. Om etikgodkännande ännu inte erhållits behöver detta kompletteras innan studien kan starta. Samtliga handlingar skickas till apc.forskning@regionuppsala.se .

FoUU bokslut för Nära vård och hälsa

Se våra tidigare bokslutsfilmer

Filmer 2019 - 2021

FoU-medel

Varje år delas särskilda medel ut för att finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt för den nära vården.

FoUU-Talks

FoUU-Talks är digitala föreläsningar om våra aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning.

Kontakt

Helena Karlén Nilsson

FoU-samordnare

Lena Ring

FoUU-chef

Sören Spörndly-Nees

FoU-koordinator