Forskning i den nära vården, primärvården och habilitering

Här kan du läsa om forskning som bedrivs inom den nära vården: den offentliga primärvården och habiliteringen, i samarbete med Uppsala universitet.

Pågående forskningsprojekt

Inom förvaltningen Nära vård och hälsa (NVH) genomförs interna projekt av medarbetare på förvaltningen. Externa projekt utförs i NVH:s verksamheter utanför förvaltningen.

Att genomföra studier inom den offentliga primärvården

Alla studier som bedrivs i den offentliga primärvården i Uppsala ska godkännas av FoUU-chef vid NVH. Godkännandet krävs innan studierna får genomföras och kontakter tas med enskilda vårdcentraler, it-avdelning eller anställda.

Process för uppföljning av studier inom NVH (PowerPoint)

Skicka ansökan

Skicka en ansökan samt projektplan och godkänd etikansökan. Om etikgodkännande ännu inte erhållits behöver detta kompletteras innan studien kan starta. Samtliga handlingar skickas till apc.forskning@regionuppsala.se. 

FoUU bokslut för Nära vård och hälsa

Bokslut 2021

FoUU bokslut 2021 (pdf)

Bokslut 2020

FoUU bokslut 2020 (pdf)

FoUU bokslut 2020 (film)

Transkribering till film om bokslut 2020

Bokslut 2019

FoUU bokslut 2019 (pdf)

FoUU bokslut 2019 (film)

Transkribering till film om bokslut 2019

FoU-medel

Varje år delas särskilda medel ut för att finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt för den nära vården.

FoUU-Talks

FoUU-Talks är digitala föreläsningar om våra aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning.

Kontakt

Lena Ring

FoUU-chef

Annika Bring

Koordinator

Helena Karlén Nilsson

FoU-samordnare