Yrkesresan Funktionshinder utförarverksamheter

Utförarverksamheter inom funktionshinderområdet får snart en egen yrkesresa.

Kommunförbundet Västernorrland har det nationella uppdraget att vara projektägare för Yrkesresan Funktionshinder. De arbetar nu med att ta fram kursmål, producera målgruppsanpassat innehåll och ta fram utbildningsmaterial för utbildare.

I Uppsala län planeras Yrkesresan Funktionshinder vara påbörjad vid årsskiftet. Mer information kommer.

Målgrupp

Kurser ska skapas för medarbetare inom följande områden samt arbetsledare/chef för respektive område:

  • Personlig assistans (LSS alternativt SFB)
  • Korttidsvistelse i form av korttidshem (LSS)
  • Korttidstillsyn (LSS)
  • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS)
  • Bostad med särskild service för vuxna (LSS)
  • Daglig verksamhet (LSS)
  • Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)
  • Boendestöd (SoL)
  • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Kontakt

Carina Lodén

Regional utvecklingsledare

Hitta på sidan