Yrkesresan Funktionshinder för utförare

Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling inom socialtjänsten. Våren 2024 startar Yrkesresan Funktionshinder för utförare i Uppsala län.

Kommunförbundet Västernorrland tar fram de nya kurserna på nationell nivå. I Uppsala län är FoU Socialtjänst den regionala samverkans- och stödstruktur (RSS) som samordnar Yrkesresan och ger praktiskt stöd till kommunerna.

Målgrupp

Kurserna riktar sig till medarbetare och chefer inom:

  • Personlig assistans (LSS alternativt SFB)
  • Korttidsvistelse i form av korttidshem (LSS)
  • Korttidstillsyn (LSS)
  • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS)
  • Bostad med särskild service för vuxna (LSS)
  • Daglig verksamhet (LSS)
  • Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)
  • Boendestöd (SoL)
  • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Forum för frågor och synpunkter

Du som är chef eller arbetsledare för något av områdena ovan inom Uppsala län är välkommen att delta vid våra digitala frågestunder. Tid: Klockan 9-10. Aktuella datum och anmälningslänkar:

Kommunträffar

Vi vill gärna träffa var och en av kommunerna i länet för att prata om hur kommunen vill att det ska fungera lokalt, till exempel när det gäller kontaktpersoner och hur registreringslänkar ska skickas ut. Inbjudan kommer under våren.

Kontakt

Vi gör den här resan tillsammans! Hör gärna av dig till oss på FoU Socialtjänst om du behöver hjälp att komma vidare: yrkesresanfunk@regionuppsala.se  

Carina Lodén

Regional utvecklingsledare

Emma Parliden

Administratör