Fördjupningsseminarium om 3-cmc/kristall

Startdatum 2023-10-04
Slutdatum 2023-10-04
Tid 13:00 - 16:00
Plats Teams
Anmäl dig

Välkommen att fylla på med kunskap och få en aktuell lägesbild inom området riskbruk, missbruk och beroende. Denna gång tittar vi närmare på kristall, nätdroger och cannabinoider.

Seminariet har fokus på 3-cmc/kristall. Det kommer också handla om andra nätdroger samt cannabinoider som HHC (hexahydrocannabinol).

Under den digitala eftermiddagen lär vi oss lite mer om substanserna, vad de har för effekter och biverkningar och hur utbredd användningen är. Vi får höra hur vi arbetar i länet på olika nivåer och i olika verksamheter, bland annat polisen och socialtjänsten. Vi får även en inblick i hur myndigheter på nationell nivå, såsom Folkhälsomyndigheten och Tullverket, arbetar med frågan.

Målgrupp  

Fördjupningsseminariet riktar sig till dig som vill få fördjupad och breddad kunskap inom temat och är nyfiken på andra verksamheter.  

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk, missbruk/skadligt bruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom: 

 • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.  
 • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård)  
 • Primärvård/vårdcentral, inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.  
 • Elevhälsa.  
 • Enheten för studenthälsa.  

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt egenerfarna och brukarrepresentanter är välkomna att delta. En del av platserna är för socionomstudenter. Deltagande i den tidigare basutbildningen (se Bakgrund) är inte en förutsättning för deltagande i fördjupningsseminariet. 

Medverkande

 • Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning, U-FOLD. 
 • Tobias Eriksson, chefsöverläkare Beroendemedicinska mottagningen, Akademiska sjukhuset.
 • Jens Lund, kommunpolis LPO Uppsala Knivsta.
 • Tullverket.
 • Folkhälsomyndigheten.

Fullständigt program presenteras senare.  

Dag, tid och upplägg  

Fördjupningsseminariet sker digitalt via plattformen Teams onsdag den 4 oktober klockan 13.00-16.00. (Incheckning från kl. 12.50 för den som vill.) Du behöver inte ha Teams installerat på datorn för att delta. Tillfället kommer inte att spelas in och går inte att se i efterhand.  

Anmälan  

Deltagande är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 2 oktober med knappen "Anmäl dig". När du anmält dig får du automatiskt en Outlook-inbjudan ut med deltagarlänken till Teams-mötet. Om du inte skulle få inbjudan eller länk, kontakta maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se 

Bakgrund  

Under våren 2023 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende. För att komplettera den grundläggande kunskapen anordnar vi återkommande fördjupningsseminarier med olika teman för att vidga kunskapen och förståelsen inom området. Seminarierna ger även inblick i olika verksamheters uppdrag och arbetssätt.  

Arrangör  och kontakt

Seminariet ges i samverkan mellan:  

 • FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S).  
 • Länsstyrelsen i Uppsala län.  
 • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet.  
 • ISA – Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet. 

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare