Utbildning och evenemang

SUF-Kunskapscentrum följer coronautvecklingen och anpassar utbildningarna/evenemangen efter det rådande läget. Det innebär att vi har olika lösningar redo ifall Folkhälsomyndighetens restriktioner ligger kvar vid tiden för våra utbildningar.

 

Digital Nationell SUF-konferens 5 maj 2021

Samverkan Utveckling Föräldraskap -
för barn och föräldrar i familjer där förälder har NPF, intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter.

SUF-konferens 2021 program och information