Utbildning och evenemang

Personer som sitter på rad och antecknar.

SUF-Kunskapscentrum följer coronautvecklingen och anpassar utbildningarna/evenemangen efter det rådande läget. Det innebär att vi har olika lösningar redo ifall Folkhälsomyndighetens restriktioner ligger kvar vid tiden för våra utbildningar.

6 november 2020
Regional mötesplats

Regional mötesplats för de lokala SUF-grupperna i Uppsala län.
När: 6 november 2020 klockan 09.00-12.00
Plats: Webbaserat via Teams
Separat inbjudan

10 november 2020 
Samverkan för barnets bästa

Lokala SUF-gruppen i Uppsala kommun genomför en digital tvärprofessionell temadag.
När: 10 november 2020 klockan 8.30-12.00
Plats: Webbaserat via Teams
Anmälan: laila.dahlstrom.stolpe@regionuppsala.se
Anmälan senast: 23 oktober

19 november 2020
Workshop Babysimulator

När: 19 novemver 2020 klockan 13.00-16.00
Plats: SUF-Kunskapscentrum, St Johannesgatan 28 J, Uppsala
Lokal: Svanen 
Anmälan: sandra.melander@regionuppsala.se
Anmälan senast: 4 november

Mer information om Workshop Babysimulator

4-5 maj 2021 SUF-konferens