Med starkare röst – om representation och inflytande i beroendevården

Startdatum 2021-11-30
Slutdatum 2021-11-30
Tid 13:00 - 14:30
Plats Webbinarium
Anmäl dig

Ett webbinarium om att som brukare vara med och påverka beroendevården. Tillfället vänder sig både till dig som har egen erfarenhet av missbruk och till dig som i ditt arbete möter relaterad problematik.

Hur kan jag bli brukarrepresentant och vad innebär det? Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson, som har stor erfarenhet inom temat, ger dig svar och berättar om kursen Med starkare röst. Kursen är en förberedelse för uppdrag som handlar om att representera andra.

Målgrupp

Egenerfarna och yrkesverksamma inom området missbruk, beroende och samsjuklighet. Även andra intresserade är välkomna att delta.

Om föreläsarna

Petra Rohrer har många års erfarenhet av att vara brukarrepresentant inom psykiatrin och beroendevården. Bland
annat har hon varit ordförande i Uppsala Ångestsyndrom ÅSS, arbetat som studiecirkelledare och är Hjärnkollambassadör.
Petra har egna upplevelser av trauman, läkemedelsberoende,
utmattningssyndrom och panikångest.

Ylva Kristina Larsson har varit involverad i brukarfrågor sedan 2014 och är Hjärnkollambassadör, utbildad peer supporter och brukarrevisor. Ylva har bipolär sjukdom, ADHD, komplex PTSD och beroende/missbruk samt över tio års erfarenheter av slutenvård och olika HVB-hem.

Delta anonymt

Du kommer inte synas eller höras när du tittar på webbsändningen, ditt namn kommer inte visas för andra och om du vill ställa frågor i chatten så väljer du själv ditt användarnamn.

Anmälan

Vi har besluat att publicera länken till webbinariet öppet på webben för att fler ska kunna titta och för att förbättra möjligheten att delta helt anonymt. Men om du har möjlighet vill vi gärna att du anmäler dig via detta formulär. Registreringen ger oss en uppfattning om antal tittare samt ger dig möjlighet att utvärdera webbinariet efteråt.

Gå till webbsändningen

Klicka på länken nedan den 30 november strax innan kl. 13:00 för att öppna videospelaren i ett nytt webbfönster. 

https://secure.quickchannel.com/qc/?id=5yjucr1

Arrangör och kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) inom 
projektet Patient- och brukarmedverkan. Projektledare Karolina Mark:
karolina.mark@regionuppsala.se

Medarrangör till både webbinariet och kursen Med starkare röst är Studieförbundet Vuxenskolan.

Har du inte möjlighet att delta vid detta tillfälle, men är intresserad av att vara representant? Hör gärna av dig till oss.

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare

Karolina Mark