Temadag om anhöriga

Startdatum 2024-03-12
Slutdatum 2024-03-12
Tid 08:30 - 12:00
Plats Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Anmäl dig

Möter du anhöriga i din tjänst? Nu får du åter möjlighet att bättra på dina kunskaper om anhöriga och deras rättigheter, vilket stöd anhöriga efterfrågar och vad som fungerar.

Missade du temadagarna 2023? Eller önskar du repetition, nya goda exempel och en ny möjlighet till samverkan över organisationsgränserna?

Välkommen till en förmiddag på temat anhöriga med Länsnätverket för anhörigstöd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och lokala aktörer. Du får också möjlighet att lyssna till en anhörigs berättelse och utbyta erfarenheter med andra i länet som berörs av dessa frågor i sitt yrke.

För vem?

Medarbetare och chefer inom socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Programpunkter

  • Anhöriga i lagstiftningen
  • Nationella kunskapsstöd
  • Kommuners och regionens ansvar
  • Innebörden av ett anhörigperspektiv
  • Inspirerande lokala exempel på anhörigstöd
  • Anhörigberättelse
  • Erfarenhetsutbyte

Dag, tid och plats

Tisdagen den 12 mars 2024, klockan 08.30-12.00.
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70, Inre Sjukhusvägen, Uppsala.

För att fler ska kunna ta del av innehållet, direktsänder vi även på webben och spelar in vissa delar.

Prioritera i möjligaste mån att vara med på plats, då det blir lättare att ställa frågor, samtala och skapa kontakter som kan bli värdefulla i ditt arbete och i länets samverkan kring anhöriga.

Anmälan

Sista dag för anmälan till att delta på plats är den 27 februari.

Anmälan till att delta på plats.

Anmälan till att endast titta på webbsändning/inspelning.

Praktiskt

Ingen kostnad. Vi bjuder på kaffe och smörgås till deltagare på plats.

Arrangör och kontakt

Länsnätverket för anhörigstöd i samarbete med FoU Socialtjänst.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare