Anhörigstöd

”Om inte anhöriga fanns” - har varit utgångspunkten i arbetet med att lyfta anhöriga och synliggöra deras betydelse för den som behöver vård, omsorg och stöd i Region Uppsala och Uppsala län.

De anhöriga finns där, de ser förändringar i sjukdomsutveckling, de känner sin nära väl och de kan bidra med såväl livsavgörande information som kunskap om dagliga rutiner. Anhöriga kan också behöva stöd för att minska den psykiska och fysiska belastning det kan innebära när någon närstående blir svårt sjuk, skadad eller i värsta fall avlider. Därför ska anhöriga erbjudas anhörigstöd.

Anhörigstöd Region Uppsala

Anhörigstöd inom olika förvaltningar

Kontakt

Christianne Simson

Anhörigsamordnare/närvårdsstrateg