Anhöriga och anhörigstöd

Anhöriga är viktiga inom vård och omsorg. Men de kan befinna sig i en ansträngande livssituation och löper ofta risk för egen ohälsa. Region Uppsala och länets kommuner erbjuder därför olika former av stöd till anhöriga.

Anhöriga finns där och ser förändringar i sjukdomsutvecklingen. De känner sin nära väl och kan bidra med såväl livsavgörande information som kunskap om dagliga rutiner.

Samtidigt behöver vi vara uppmärksamma på den psykiska och fysiska belastning det kan innebära när en närstående blir svårt sjuk, skadad eller i värsta fall avlider. Anhöriga ska få information, råd och stöd utifrån sin situation.

Se temadagen om anhöriga

Om vem som räknas som anhörig, lagar och riktlinjer på området, information till anhöriga och hur vi kan tänka kring sekretess samt konkreta exempel från verksamheter i länet. Här kan du se inspelningarna från den 12 mars!

Frågor och svar om anhörigstöd i Uppsala län

Information riktad till anhöriga

Kunskap och utbildningar på andra webbplatser

Kontakt

Har du frågor om anhörigstöd i Region Uppsala, mejla till regionens anhörigsamordnare Christianne Simson:
anhorigstod@regionuppsala.se

FoU Socialtjänst arbetar med att förbättra och sprida information om anhörigstöd i Uppsala län. Har du frågor om detta kan du kontakta Sanna Julin, utvecklingsledare på FoU Socialtjänst:
sanna.juhlin@regionuppsala.se