Föreningar anslutna till Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

FILM. Lär dig mer om psykiatriföreningarna i länet och om vilka former av stöd de kan ge. Område: psykiatri, funktionshinder, råd och stöd, anhörigstöd, patient- och brukarmedverkan, delaktighet.

NSPH är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. På den här sidan hittar du kortfattad information, länkar och intervjuer med några av NSPH:s medlemsföreningar som är verksamma inom Uppsala län. 

Materialet riktar sig till personal som vill få en överblick över länets föreningar för att kunna hänvisa brukare/patienter till rätt stöd. Du som söker stöd eller är anhörig kan också ha nytta av informationen.

Autism- och Aspergerförbundet

En ideell förening som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism / Asperger syndrom och autismliknande tillstånd. Fokus ligger på att att sprida kunskap, påverka beslutsfattare och arbeta med anpassning av till exempel fritidsaktiviteter, skola och boende.

Autism.se/uppsala

Attention

Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap. I filmen medverkar Jessica Stigsdotter Axberg, ordförande i Attention Håbo.

Attention-uppsala.se

Balans

Föreningen Balans i Uppsala Län är en ideell stödförening för personer som upplevt depression, mani eller växlande perioder – och för anhöriga.

Balansuppsala.se

Kontakt

Filmerna är framtagna hösten 2021 av föreningarna i samarbete med FoU Socialtjänst.

Ulrika Toresten

FoU-samordnare