Patient- och brukarföreningar presenterar sig

FILM. Lär dig mer om föreningarna i länet och om vilka former av stöd de kan erbjuda. Område: psykiatri, funktionshinder, råd och stöd, anhörigstöd, patient- och brukarmedverkan, delaktighet.

Inspelade intervjuer med sex olika föreningar i Uppsala län som är ansutna till NSPH, en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Efter filmerna finns en länk till en sida där du hittar dessa föreningar och många fler samt deras webbadresser.

För att se undertexten på filmerna, klicka på CC i spelaren och välj Undertext svenska.

Autism- och Aspergerförbundet

En ideell förening som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism / Asperger syndrom och autismliknande tillstånd.

Attention

Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap.

Balans

Föreningen Balans i Uppsala Län är en ideell stödförening för personer som upplevt depression, mani eller växlande perioder – och för anhöriga.

Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser - IFS, i Uppsala

IFS vänder sig till personer med egna erfarenheter av schizofreni eller andra psykossjukdomar. Föreningen riktar sig också till närstående, personal eller andra intresserade.

Svenska OCD-förbundet

OCD-föreningen i Uppsala län är en ideell förening som verkar för att stödja människor med ocd (tvångssyndrom) eller närliggande diagnoser som samlarsyndrom.

SPES - Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd

SPES ger stöd när någon tagit sitt liv. De arbetar också förebyggande. 

Brukar- och intresseorganisationer A-Ö.

Till listan

Kontakt

Filmerna är framtagna hösten 2021 av föreningarna i samarbete med FoU Socialtjänst.

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare