Anhöriga och anhörigstöd

INFORMATION / UTBILDNING för dig som i arbetet ger stöd till anhöriga. De viktigaste länkarna till webbaserat informations- och utbildningsmaterial.

Om anhörigstöd och vem som är anhörig

På dessa webbplatser finns bra information om anhörigstöd för dig som i arbetet möter anhöriga eller arbetar med verksamhetsutveckling på området.

Samtycke och samverkan med anhöriga

Läs om vad som gäller när anhöriga är en del i samverkan.

Webbutbildning

Webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionshinder. Du kanske arbetar som chef, handläggare, inom kommunal hälso- och sjukvård, som omvårdnadspersonal eller inom boendestöd.

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och består av två delar. Den första delen tar cirka 1,5 h och genomförs individuellt. Den andra delen genomförs med fördel i grupp tillsammans med dina kollegor.

Om du arbetar med barn som är anhöriga, se även webbutbildningen Barn som anhöriga – våga fråga! från Nka.

Bild från utbildningen Utveckla stöd till anhöriga.

Stöd till barn som är anhöriga

Läs- och filmtips för dig som i arbetet möter barn som är anhöriga.

Kontakt

Tipsen är framtagna av Länsnätverk för anhörigstöd och FoU Socialtjänst i mars 2020.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare