Lär dig mer om anhöriga och anhörigstöd

De viktigaste länkarna till informations- och utbildningsmaterial för dig som i arbetet ger stöd till anhöriga.

Möter du barn som är anhöriga? Se även sidan Anhörigstöd till barn.

Om anhörigstöd och vem som är anhörig

På dessa webbplatser finns bra information om anhörigstöd för dig som i arbetet möter anhöriga eller arbetar med verksamhetsutveckling på området.

Samtycke och samverkan med anhöriga

Läs om vad som gäller när anhöriga är en del i samverkan.

Webbutbildning

Webbutbildningen Utveckla stöd till anhöriga vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionshinder. Du kanske arbetar som chef, handläggare, inom kommunal hälso- och sjukvård, som omvårdnadspersonal eller inom boendestöd.

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och består av två delar. Den första delen tar cirka 1,5 h och genomförs individuellt. Den andra delen genomförs med fördel i grupp tillsammans med dina kollegor.

Utbildningen innehåller flera fallbeskrivningar där du får möjlighet att kartlägga den närståendes behov och vilka personer som är av betydelse i dennes närhet. Vilka är de personer som stöttar och vårdar en närstående, vilket stöd efterfrågas och vad kan samhället och den enskilda arbetsplatsen erbjuda? Utbildningen tar också upp vilken värdegrund som styr bilden av de anhöriga. Kan man se anhöriga som en värdefull resurs eller är de en belastning i arbetet kring den närstående? 

Kontakt

Tipsen är framtagna av Länsnätverk för anhörigstöd och FoU Socialtjänst.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare