Brukarrepresentation med fokus på området samsjuklighet

PATIENTINFORMATION, FILM. En sida för dig som upplevt samsjuklighet och är nyfiken på brukarrepresentation. Samsjuklighet innebär beroendeproblematik och psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Filmerna innehåller klipp från ett webbinarium med FoU Socialtjänst den 30 november 2021.

Vad innebär det att vara brukarrepresentant?

Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson har lång erfarenhet av att representera användare av vård och stödinsatser. Här berättar de lite om vad det innebär och varför vi behöver fler representanter i Uppsala län.

Hur blir jag brukarrepresentant?

Det finns olika vägar och du måste inte vara helt frisk eller klar med din behandling för att ta första steget.

Studiecirkel i vår

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder en kostnadsfri studiecirkel om brukarrepresentation för användare av vård och stöd inom området samsjuklighet. Anhöriga är också välkomna. Senaste omgången genomfördes under våren 2023. Hör kursledarna och kursansvarig berätta mer nedan.

Medverkande

Petra Rohrer har många års erfarenhet av att vara brukarrepresentant inom psykiatrin och beroendevården. Bland annat har hon varit ordförande i Uppsala Ångestsyndrom ÅSS, arbetat som studiecirkelledare och är Hjärnkollambassadör. Petra har egna upplevelser av trauman, läkemedelsberoende, utmattningssyndrom och panikångest.

Ylva Kristina Larsson har varit involverad i brukarfrågor sedan 2014 och är Hjärnkollambassadör, utbildad peer supporter och brukarrevisor. Ylva har bipolär sjukdom, ADHD, komplex PTSD och beroende/missbruk samt över tio års erfarenheter av slutenvård och olika HVB-hem.

Teckna överenskommelse om uppdrag och ersättning

Region Uppsala har en rutin för att tydliggöra uppdrag och sätta rätt arvode för patient-, brukare- och närståenderepresentanter. Kommunerna i länet har lokala rutiner för detta, eller håller på att ta fram liknande dokument.

Kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) med stöd av projektet Patient- och brukarmedverkan.

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare

Karolina Mark

Handläggare