Brukarrepresentation med fokus på området samsjuklighet

PATIENTINFORMATION, FILM. En sida för dig som upplevt samsjuklighet och är nyfiken på brukarrepresentation. Samsjuklighet innebär beroendeproblematik och psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Filmerna innehåller klipp från ett webbinarium med FoU Socialtjänst den 30 november 2021.

För undertext, klicka på CC i spelaren och välj Undertext svenska.

Vad innebär det att vara brukarrepresentant?

Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson har lång erfarenhet av att representera användare av vård och stödinsatser. Här berättar de lite om vad det innebär och varför vi behöver fler representanter i Uppsala län.

Hur blir jag brukarrepresentant?

Det finns olika vägar och du måste inte vara helt frisk eller klar med din behandling för att ta första steget.

Teckna överenskommelse om uppdrag och ersättning

Region Uppsala har en rutin för att tydliggöra uppdrag och sätta rätt arvode för patient-, brukare- och närståenderepresentanter. Kommunerna i länet har lokala rutiner för detta, eller håller på att ta fram liknande dokument.

Kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) med stöd av projektet Patient- och brukarmedverkan.

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare

Karolina Mark